ابزار های سئو

پکیج Agency


 
330,000 تومان
ماهانه

Ahrefs
Moz pro
Alexa
SEMrush
kwfinder
Skillshare
Grammarly
StockUnlimited
canva
woorank
دو دسترسی


alexa


 
100,000 تومان
ماهانه

Alexa


پکیج حرفه ای + kwfinder


 
275,000 تومان
ماهانه

Ahrefs
Moz pro
Alexa
SEMrush
kwfinder


شامل

پکیج حرفه ای


 
220,000 تومان
ماهانه

Ahrefs
Moz pro
Alexa
SEMrush


شامل

Grammarly


 
66,000 تومان
ماهانه

Grammarly


شامل

پکیج پایه


 
165,000 تومان
ماهانه

Ahrefs
Moz pro


شامل

kwfinder


 
120,000 تومان
ماهانه

KWFinder(daily 20 limit)


شامل

آموزشی


 
110,000 تومان
ماهانه

Lynda
Skillshare
Grammarly


شامل