ابزار های سئو

پکیج Agency


 
330,000 تومان
ماهانه

majestic
Moz pro
Alexa
SEMrush
kwfinder
keywordtool.io (new)
Skillshare
Grammarly
StockUnlimited
canva
woorank
دو دسترسی


پکیج حرفه ای + kwfinder


 
275,000 تومان
ماهانه

majestic
Moz pro
Alexa
SEMrush
kwfinder


شامل

پکیج حرفه ای


 
220,000 تومان
ماهانه

majestic
Moz pro
Alexa
SEMrush


شامل

semrush


 
200,000 تومان
ماهانه

SEMrush


شامل

Grammarly


 
66,000 تومان
ماهانه

Grammarly


شامل

kwfinder


 
120,000 تومان
ماهانه

KWFinder(daily 20 limit)


شامل

keywordtool


 
150,000 تومان
ماهانه

keywordtool


شامل

آموزشی


 
110,000 تومان
ماهانه

Lynda
Skillshare
Grammarly


شامل