ابزار ها

پکیج ultimate


 
680,000 تومان
Aylık

SEMrush
Moz pro
kwfinder (20 seach daily)
keywordtool.io
Skillshare
Grammarly
canva
wordhero (new)
wordtune (new)
ChatGPT plus (new)
Quillbot (new)
invideo
دو دسترسی


پکیج Agency


 
450,000 تومان
Aylık

SEMrush
Moz pro
kwfinder (20 seach daily)
keywordtool.io
Skillshare
Grammarly
canva
wordhero (new)
دو دسترسی


AI


 
350,000 تومان
Aylık

ChatGPT plus
midjourney
Wordhero
Quillbot


شامل

midjourney


 
250,000 تومان
Aylık

midjourney
canva


شامل

invideo


 
170,000 تومان
Aylık

invideo


شامل

motionArray


 
220,000 تومان
Aylık

motionArray


شامل

Graphic pro


 
350,000 تومان
Aylık

Envato Elements
Freepik
canva
midjourney (New)
motionarray (Gift)


Graphics


 
150,000 تومان
Aylık

Envato (20 download per day)
canva


پکیج حرفه ای


 
320,000 تومان
Aylık

SEMrush
Moz pro
canva


شامل

semrush


 
200,000 تومان
Aylık

SEMrush


شامل

Grammarly


 
80,000 تومان
Aylık

Grammarly


شامل

kwfinder


 
220,000 تومان
Aylık

KWFinder(daily 20 limit)


شامل

helium10


 
330,000 تومان
Aylık

helium10


شامل

perplexity


 
200,000 تومان
Aylık

perplexity


شامل

keywordtool


 
220,000 تومان
Aylık

keywordtool


شامل