Moz

Moz

Moz ابزارهای رایگانی مانند Open Site Explorer و Keyword Explorer دارد که به صورت محدود در نسخه رایگان می‌توانید از آنها استفاده کنید. بسیاری از امکانات Moz Pro (مانند ابزارهای مدیریت کمپین و ابزارهای پژوهشی مانند Rank Tracker, Crawl Test,…

 woorank

woorank

در Woorank لیست کاملی از آنالیز بخش‌های مختلف سایتتان را مشاهده می‌کنید که با سه رنگ مختلف جدا شده‌اند. رنگ سبز نشان‌دهندۀ وضعیت خوب است، رنگ نارنجی بیانگیر این است که این بخش نیاز به بهبود دارد و رنگ قرمز…