ابزار های سئو

پکیج ultimate


 
680,000 تومان
月繳

SEMrush
Moz pro
kwfinder (20 seach daily)
keywordtool.io
Skillshare
Grammarly
canva
wordhero (new)
wordtune (new)
ChatGPT plus (new)
Quillbot (new)
invideo
دو دسترسی


پکیج Agency


 
450,000 تومان
月繳

SEMrush
Moz pro
kwfinder (20 seach daily)
keywordtool.io
Skillshare
Grammarly
canva
wordhero (new)
دو دسترسی


AI


 
350,000 تومان
月繳

ChatGPT plus
midjourney
Wordhero
Quillbot


شامل

پکیج حرفه ای


 
320,000 تومان
月繳

SEMrush
Moz pro
canva


شامل

semrush


 
200,000 تومان
月繳

SEMrush


شامل

Grammarly


 
80,000 تومان
月繳

Grammarly


شامل

kwfinder


 
220,000 تومان
月繳

KWFinder(daily 20 limit)


شامل

keywordtool


 
220,000 تومان
月繳

keywordtool


شامل