ابزار های سئو

پکیج Agency


 
380,000 تومان
Kord kuus

Moz pro
SEMrush
kwfinder
keywordtool.io (new)
Skillshare
Grammarly
StockUnlimited
canva
woorank
دو دسترسی


پکیج حرفه ای + kwfinder


 
330,000 تومان
Kord kuus

Moz pro
SEMrush
kwfinder


شامل

پکیج حرفه ای


 
320,000 تومان
Kord kuus

Moz pro
Alexa
SEMrush


شامل

semrush


 
200,000 تومان
Kord kuus

SEMrush


شامل

Grammarly


 
80,000 تومان
Kord kuus

Grammarly


شامل

kwfinder


 
180,000 تومان
Kord kuus

KWFinder(daily 20 limit)


شامل

keywordtool


 
150,000 تومان
Kord kuus

keywordtool


شامل